HİZMETLERİMİZ

İlham Veren Konut ve Ticari Alanlar İnşa Ediyoruz

HİZMETLERİMİZ

İlham Veren Konut ve Ticari Alanlar İnşa Ediyoruz

Yardımcı Olabileceğimiz Bir İnşaat Projeniz Var mı?

Ücretsiz fiyat teklifi al

İnşaat Taahhüt

Şirketin ana faaliyet konularından olan taahhüt alanında, birim fiyat, maliyet+kar, götürü veya anahtar teslimi çerçevelerinde inşaat yapılmaktadır. Konut, ticari ve endüstriyel yapılar inşaat, mekanik ve elektrik ana üretim ekipleri ve üst-yapı, alt-yapı, kaba & ince işler alt-takımları altında malzeme ve ekipman tedariği, inşaat, dekorasyon (FFE) montaj ve test işleri tamamlanarak müşteriye teslim edilir.

services-tabs-139154408

Her türlü inşaat ve taahüt işlerinde, müşteri memnuniyeti odaklı anlayışımızla, müşterilerimizin kalite, fiyat ve porformans beklentilerine en iyi şekilde cevap vererek, sektördeki tüm yenilikleri takip ederek ihtiyaçlarınıza en uygun çözümler üretir.

services-tabs-139154408

Projelendirmeden başlayarak anahtar teslimine uzanan bir sürecin her aşamasında, kendi standartlarını aşan bir kalite anlayışını benimseyen, özellikle büyük ölçekli konut projeleri, toplu konut projeleri, taşeronluk, müteahhitlik işleri konusunda kayda değer bir bilgi birikimine sahiptir.

Bulunduğu coğrafyanın ötesine tecrübesini ve vizyonunu taşımayı ulusal bir sorumluluk olarak benimseyen, çağın gereklerini uzmanlık alanlarında titizlikle uygulayarak, en değerli kaynağı olan çalışanının gücüne, desteğine ve bilgisine İnanarak bulunduğu konumu koruyacaktır.

Kentsel Dönüşüm

6306 Sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında, riskli yapı tespit süreci ile; veya kanuna ait bu süreci işletmeksizin meri plan koşulları doğrultusunda gerçekleşen dönüşüm, Kentsel Dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.

Bu tip dönüşümde ana eksen; kanun kapsamında riskli yapı veya riskli alan tespit sürecini takiben uygulama alanında bulunan hak sahiplerini kanunda yer alan avantajlardan yararlandırmak suretiyle dönüşümün gerçekleşmesidir.

Bu noktada Koss İnşaat olarak Kentsel Dönüşümün önemli müteahhit firmalarından biri olmaya devam edeceğiz.

services-tabs-139154408

Koss İnşaat & Proje olarak kendi evinizi, binanızı, sitenizi, yapı adanızı, mahallenizi; başka bölgeye kaydırılma korkusu yaşamadan kendi talebiniz, insiyatifiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere 12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ile basitçe özetledik. Bu sürecin tamamında KOSS İnşaat & Proje olarak sizlere doğru bilgi ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.

services-tabs-139154408

1- Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.

2- Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd. den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı KURULUŞUNA başvuru yapılır.

3- BAKANLIK Lisanslı Kuruluşunun  binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.

4- Hazırlanan Deprem Risk Raporu BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu tarafından bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.

5- Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise Onaylar. Rapor sonucu Binanız Riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar. ( Alım Satım Yapılabilir – Bilgilendirme şerhidir)

6- İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne Rapor için itiraz hakkınız var.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız Riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. ( Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.)

7- Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur.  ( 2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)

8 Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için  KOSS İşaat & Proje  tüm belediye projeleri hazırlar ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.

9- Binanızın yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara  Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen Kira yada Yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda 2 kredi kullanılamaz)

10- Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay / Aylık 600TL ile sınırlı)

11- Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için Kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği bizi seçmeniz durumunda sözleşme yapılır ve Yeni Binanızın inşaatına başlanır. ( Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir)

12- Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz Bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.

İç Mimari & Dekorasyon Tasarımları

İç mimari, bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır.

İç mimarlık bir yandan güzel sanatların gerektirdiği plastik değerleri içeren, estetik bilgi ile yoğrulmuş, diğer yandan mimarlığın bina olgusuyla ilişkilendirilen bir konumda da yer almaktadır. İç mimarın bir bina içinde yer alan mekânların hacim ve yüzeylerini değerlendiren bir boyutta konuya yaklaşmasının yanı sıra, yapı sistemleri, fiziksel çevre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma, gibi mekân konforu konularında da bilgili olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında mekânı kullanan bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu öne çıkartan tanımlı mekânların, tanımlı işlevlerle, kullanıcı için biçimlendirilmesi ve tasarlanması mesleğin temel amaçlarındandır.

services-tabs-139154408

Koss İnşaat & Proje olarak İç mimari ve dekorasyon konusunda yılların deneyimi ile, profesyonel kadromuz, mimarlarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz. Aklınızdaki projeyi bizlere danışabilir, fikir alabilirsiniz. Sizlere yeni fikirler vermek, yeni çözümler üretmek bizim işimiz. Ücretsiz keşif ile birlikte en uygun projeyi tespit edip, ayrıntılı teklif dosyamızla, kullanacağımız ürünlerin kalitesi, fiyatları, örnek modelleme ve bitirdiğimiz veya projesine devam ettiğimiz referanslarımızı da göstererek size en uygun çözüm bulacağımızdan eminiz.

services-tabs-139154408

İç mimar, mekân organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile tasarımlar yapar. Mesleğinin gereği olarak, insan-donanım-mekân sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekân ve donanım tasarımlarında kullanır. İç mimarların hizmet ettikleri alanlar genel olarak söyle sıralanabilir :

– Mekân tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar verme-uygulama) süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekâna özgü mobilyaların (donanımların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir.

– İç mekânın yeniden düzenlenmesine, yeni bina yapımından daha sık gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekânlarında öngörülen yeni işlevi, insanin yasam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.

– Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekânları ve bu mekânlarda yer alan öğelerin (mobilya, yapı elemanları vb.) saptanması ve restorasyonunu yapar. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına böylece aracı olmak iç mimarın çalışma alanı içindedir.

Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu’nun (IFI) iç mimarlık alanında çalışacak olan kişilerin sahip olması gereken özellikler olarak benimsediği temel özellikler : iç mekânların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını katarak çözen; iç mekânı tasarlayan, tasarım analizi yapan, şantiye denetimi, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin yapı bilgisi, donatı, malzeme, donanım konusunda bilgi veren ve iç mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyimle donanmış olmalarıdır.

Bizi arayın, projelerinize en mükemmel çözümü bulup, uygulayalım.

Ticari ve Kamu Projeleri

Teknik sistemlerin dağınık bir şekilde bulunduğu binalarda; sağlıklı ve ekonomik bir iletişim için Bina Otomasyon Sisteminin kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bir binadaki mekanik ve elektriksel sistemler binanın toplam maliyetinin oldukça büyük kısmını meydana getirir. Bu sistemler ısıtma, soğutma, iklimlendirme, aydınlatma, (asansörler, yürüyen merdivenler v.s) gibi hizmetleri karşılarlar. Bu sistemlerin işletim ve bakımları binadaki diğer hizmetlerden çok daha fazla harcama gerektirir. İşte bu nedenle bina sahibi ve yöneticileri bu sistemlerin daha etkin, daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak denetim yollarını bulmak zorundadır. Bu durum genel müdürlük binaları, havaalanı, hastane, üniversite, fabrika gibi büyük ve yaygın yerleşim yerlerinde daha fazla önem kazanır.

services-tabs-139154408

Ticari ve kamu proje çözümlerimiz de temel felsefemiz

  • Kendi kendini yöneten binalar
  • Ofisler
  • Aydınlatmanın tam teşekküllü ve ortama duyarlı kararında gerçekleştirilmesi
  • Enerji tasarrufu
  • Özel kontroller ve limitlemeler
  • Ofis – Hastane
  • Okul – Kamu Binaları

services-tabs-139154408

En optimal çalışma ortamı için KOSS İnşaat & Proje çözümü

Ortama göre aydınlatma; otomasyon çözümümüz ortam ışık değerini algılayarak lambalarını yakacağı ışık değerini belirler.

Güneşin, rüzgarın ve diğer bina dışı ortamın sensörler ile takibi yapılarak bina içerisinde yavaş ve kararlı bir şekilde ışık ve sıcaklık değişikleri gerçekleştirilir.

Bina içerisinde çalışmaya en elverişli ortam yaratılır.

Bina yönetim merkezleri, tesis yönetim ofisleri için tüketimin kontrol edilmesinde otomasyon sistemleri önemli bir rol oynar.

Enerji tasarrufu  –  Kendi kendini yöneten sistem

Güvenli  –  Entegrasyon

Bina içerisinde bulunan diğer sistemler ile ortak platformda haberleşmek ve kontrollerin yapıldığı merkezden izlenebilme geleceğin binalarının önemli bir özelliğidir.

İnşaat Bakım & Onarım Hizmetleri

Hizmet verilen alışveriş merkezi, ofis, rezidans, plaza, hastane, fabrika, site, toplu konut, okul vb. tesis, konut ya da tüm yapılarda ihtiyaç duyulan tadilat, teknik bakım, onarım ve güçlendirme işleri KOSS İNŞAAT & PROJE  kalite ve güvencesiyle yapılmaktadır. Yaşanan tüm arızalara en hızlı şekilde müdahale edilmesi, benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Aynı zamanda teknik bakım ve onarım hizmeti alan kurum ya da yapıların işleyişinin etkilenmemesi amacıyla ek çözümler üretilmektedir. Sistemde herhangi bir aksaklık yaşanması veya bunların işlevsel birimlerinde kayıpların meydana gelmesi durumunda hızlıca harekete geçilmesi esas alınmaktadır.

services-tabs-139154408

HİZMETLERİMİZ ;

Alçı, Alçıpan ve Kartonpiyer İşleri

Alçıpan, Taşyünü ve Metal Asma Tavan

Anahtar Teslim İnşaat İşleri

Boya Badana İşleri

Çatı Aktarma ve Tadilat İşleri

Duvar Kağıdı Döşeme İşleri

İnşaat, Tadilat, Bakım ve Onarım İşleri

Mantolama ve İzolasyon İşleri

Mutfak ve Banyo İç Dekorasyon

Parke, Seramik, PVC ve Epoxy Zemin Döşeme İşleri

Seramik ve Fayans İşleri

Taş Duvar Uygulamaları

Yalıtım İşleri

services-tabs-139154408

BİNA ALT YAPI İŞLERİ 
Atık su, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, drenaj, evsel bağlantılar, doğalgaz, elektrik, elektronik altyapı boru hatları ve şebeke sistemleri, hafriyat, zemin ıslahı, mekanik stabilize dolgu, ağır iş makineleriyle vibrasyonlu silindirileme ve diğer zemin kompacte işleri, ızgaralı kanal sistemleri, rögarlar, kanal sistemleri ve suyun drene edilmesi, beton yol, asfalt yol yapımı, kutu kesitler, istinat duvarları, yüzme havuzu, çevre düzenleme ve anahtar teslim peyzaj yapımı inşaatları.

Proje Yönetimi ve Proje Geliştirme

Proje Yönetimi
Proje yönetimi, nadiren müstakil verdiğimiz hizmetlerden olup, daha ziyade şirketin ana fonksiyonları olan taahhüt/inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinin omurgasını oluşturan temel fonksiyondur.
Firmamızın ürettiği ya da geliştirdiği her proje kendine has özellikler sergilediğinden, öncelikle deneyimli, lider ruhlu proje yöneticilerimiz her yeni proje için bir iş planı hazırlar. Birden fazla proje arasından seçim gerekliliği durumunda projenin amacı, avantajları ve dezavantajları belirlenerek diğer projelere göre önem sırasına sokulur, seçim yapılır.

Projede çalışması planlanan departmanlar ve amaçları belirlendikten sonra hareket planı çerçevesinde işin detaylı planlaması yapılır; gerekli süre, bütçe ve kaynaklar (insan gücü ve ekipman) belirlenir. Yüksek performanslı bir proje ekibi oluşturulur.
Projenin gidişatı yöneticiler tarafından kontrol edilerek projenin kalite, maliyet ve zamanlama dengesi korunur. Risk yönetimi ve kalite kontrol süreçleri ile olası tehditler minimalize edilir veya ortadan kaldırılır. İşin sonunda ilgili raporlamalar yapılarak dosya kapatılır.

Proje Geliştirme
Proje geliştirme hizmetlerinin başlangıç unsurunu genelde şu ikili oluşturur: bir arsa ve/veya bir iş fikri.
Firmamız hangi aşamada geliştirme sürecine dahil olursa olsun, öncelikle iş fikri test edilir. Yapılan piyasa araştırması ile fizibilite desteklenir; hedef kitle belirlenir.
Hedef kitleye uygun projenin geliştirilmesi sürecine geçilir ve bu doğrultuda elde bir arsa varsa, bu arsanın uygunluğu test edilir. Olumsuz durumda uygun arsa aranır.
Hali hazırda bir arsa varsa ve bunun üzerine bir proje geliştirilecekse öncelikle arsa üzerinde en iyi kullanım analizi yapılır. Arsa lokasyonu ve imar durumlarına uygun fonksiyon veya fonksiyonlar belirlenir; gerekli ise imar durumu değişikliğine gidilir.
Geliştirilen yapı; otel, avm gibi ticari bir gayrimenkul ise işletmeci ve kiracılar gibi oyuncular sürece dahil olur.
Firmamızın gayrimenkul geliştirmedeki etkin rolü bu aşamada ön plana çıkar.
Resmi mercileri, kurum ve şahısları, ilgili tüm paydaşları memnun edecek bir çerçeve yaratılır.
Gerekli ön izinler alınıp, finansman modeli belirlendikten sonra hedef kitleye uygun ürün tasarlanarak inşaat sürecine geçilir.
Üretim sürecindeki kontrol mekanizmalarıyla üretimin belirlenen kalite, bütçe ve zamanda tamamlanması sağlanır. İskan ve/veya işletme izinleri alınır, önceden belirlenen fizibilite veya iş planı ışığında satış veya işletme sürecine geçilir.
Firmamız, geliştirdiği gayrimenkul projelerinin bir kısmına bizzat yatırım yaptığı gibi arsa sahibi, işletmeci, yatırımcı gibi diğer taraflarla potansiyel işbirliği alternatiflerini de sürekli değerlendirmektedir.

Güvenilir Proje Ortaklarımız

Koss İnşaat & Proje olarak kendi bünyemizde bulunan profesyonel kadromuzla birlikte, Türkiye’nin birçok bölgelerinde, modern yapıların inşaatları konusunda projelerde beraber çalıştığımız kalite ve güvenilir olma konusunda ödün vermeyen proje çözüm ortaklarımız vardır.

Hemen Teklif Alın

Koss İnşaat olarak başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde önemli projeler yapmış ve yapmaya devam etmekteyiz. Kalite ve güven vazgeçilmez ilkelerimizdir. Her türlü inşaat projesi için iletişime geçiniz